Tăng cường truyền thông phòng, chống COVID-19; Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19; Phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân; Phòng chống bệnh liên cầu lợn trên người
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37
  • Bản tin Bảo vệ sức khoẻ cán bộ

Bản tin Bảo vệ sức khỏe cán bộ số 41 tháng 5 năm 2015

  • |

Bản tin Bảo vệ sức khỏe cán bộ số  tháng 5 năm 2015

 

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

TS. Trần Huy Dụng, Phó Trưởng ban, Chánh văn phòng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

 

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

ThS.BS. Trần Quang Mai, Phó Giám đốc Phụ trách quản lý, điều hành Trung tâm Truyền thông -  Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế

 

PHÓ TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

BS.CKII. Hà Chính Nghĩa, Phó Chánh văn phòng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

ThS. Đỗ Võ Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế.

 

THƯ KÝ BIÊN TẬP

- ThS. Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Trưởng phòng Biên tập - Tạp chí, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế

- CN. Phan Quỳnh Hoa, Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính, Văn phòng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

 

ỦY VIÊN BIÊN TẬP

- ThS. Lê Thanh Sơn, Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính, Văn phòng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

- TS. Phạm Minh Hoàng, Phó trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính, Văn phòng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

- CN. Phạm Thị Trà Giang, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế

- CN. Quản Thùy Linh, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế

 

ỦY VIÊN TRỊ SỰ

- CN. Trần Thị Kim Thảo, Trưởng phòng Tài chính, Văn phòng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

- ThS. Dương Quang Tùng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế

 

ỦY VIÊN THIẾT KẾ

HS. Nguyễn Huyền Trang, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế

 

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress
Chúc mừng năm mới

Lên đầu trang