Tăng cường truyền thông phòng, chống COVID-19; Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19; Phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân; Phòng chống bệnh liên cầu lợn trên người
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37
  • Lịch sử hình thành và phát triển

Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khoẻ Trung ương
40 năm xây dựng và trưởng thành

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

* Ngày 12/9/1980, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 817/QĐ-BYT về việc thành lập Nhà Tuyên truyền Bảo vệ sức khoẻ trực thuộc Bộ Y tế.

Ngày 23/4/1983, Bộ Y tế đã giao thêm một số nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Nhà Tuyên truyền Bảo vệ sức khoẻ theo Văn bản số 1769/BYT-TC.

* Ngày 16/5/1985, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 423/QĐ-BYT về việc đổi tên Nhà Tuyên truyền Bảo vệ sức khoẻ thành Trung tâm Tuyên truyền bảo vệ sức khoẻ.

* Ngày 28/6/1998, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1914/1999/QĐ-BYT về việc đổi tên Trung tâm Tuyên truyền bảo vệ sức khoẻ thành Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ trực thuộc Bộ Y tế.

* Ngày 18/4/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 621/QĐ-TTg về việc đổi tên Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ trực thuộc Bộ Y tế thành Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương trực thuộc Bộ Y tế  với chức năng: Truyền thông GDSK, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, đào tạo, triển khai các dịch vụ khoa học kỹ thuật chuyên ngành truyền thông GDSK.

* Ngày 12/02/2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 246/QĐ-TTg về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế trong đó có Trung tâm Truyền thông - GDSK Trung ương.

II. TỔ CHỨC ĐẢNG TẠI TRUNG TÂM

* Ngay từ khi thành lập, chi bộ Đảng của Trung tâm đã đi vào hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Nhà tuyên truyền Bảo vệ sức khoẻ, nay là Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương.

* Ngày 08/4/2014, Đảng ủy Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-ĐU về việc thành lập Đảng bộ cơ sở Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương.

* Trên cơ sở chi bộ Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương trước đây, Đảng ủy Trung tâm đã ra Quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc là: Chi bộ Hành chính tổng hợp; Chi bộ Báo chí – Truyền thông và Chi bộ Giáo dục sức khỏe.

III. KHEN THƯỞNG

Trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trung tâm Truyền thông – GDSK Trung ương luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do Bộ Y tế giao, thể hiện qua các phần thưởng cao quý được Đảng và Nhà nước trao tặng:

+ Huân chương Lao động Hạng Ba (2005); Huân chương Lao động Hạng Nhì (2010); Huân chương Lao động Hạng Nhất (2015);

+ Nhiều Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ;

+ Nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

+ Nhiều Cờ Thi đua của Bộ Y tế và nhiều Bằng khen của Bộ Y tế

Vì có nhiều thành tích trong công tác Truyền thông GDSK góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, nâng cao, bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới./.

Năm 2015, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

 

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress
Chúc mừng năm mới

Lên đầu trang