Tăng cường truyền thông phòng, chống COVID-19; Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19; Phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân; Phòng chống bệnh liên cầu lợn trên người
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37
  • Bản tin Bảo vệ sức khoẻ cán bộ

Bản tin Bảo vệ sức khỏe cán bộ số 42 tháng 6 năm 2015

  • |

Bản tin Bảo vệ sức khỏe cán bộ số  tháng 6 năm 2015

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

1. Đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Chủ tịch

2. Đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Phó Chủ tịch

3. Đồng chí Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Phó Chủ tịch

 

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

TS. Trần Huy Dụng, Phó Trưởng ban, Chánh văn phòng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

 

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

ThS.BS. Trần Quang Mai, Phó Giám đốc Phụ trách quản lý, điều hành Trung tâm Truyền thông GDSK TƯ, Bộ Y tế

 

PHÓ TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

- BS.CKII. Hà Chính Nghĩa, Phó Chánh văn phòng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

- ThS. Đỗ Võ Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông GDSK TƯ, Bộ Y tế.

 

THƯ KÝ BIÊN TẬP

- ThS. Hà Vân Nga, Trưởng phòng Biên tập - Tạp chí, Trung tâm Truyền thông GDSK TƯ, Bộ Y tế

- CN. Phan Quỳnh Hoa, Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính, Văn phòng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

 

ỦY VIÊN BIÊN TẬP

- ThS. Lê Thanh Sơn, Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính, Văn phòng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

- TS. Phạm Minh Hoàng, Phó trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính, Văn phòng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

- ThS. Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Trưởng phòng Biên tập - Tạp chí, Trung tâm Truyền thông GDSK TƯ, Bộ Y tế

- CN. Phạm Thị Trà Giang, Trung tâm Truyền thông GDSK TƯ, Bộ Y tế

- CN. Quản Thùy Linh, Trung tâm Truyền thông GDSK TƯ, Bộ Y tế

- CN. Nguyễn Thị Hoài Phương, Trung tâm Truyền thông GDSK TƯ, Bộ Y tế

 

ỦY VIÊN TRỊ SỰ

- CN. Trần Thị Kim Thảo, Trưởng phòng Tài chính, Văn phòng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

- ThS. Dương Quang Tùng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Truyền thông GDSK TƯ, Bộ Y tế

 

ỦY VIÊN THIẾT KẾ

HS. Nguyễn Huyền Trang, Trung tâm Truyền thông GDSK TƯ, Bộ Y tế

 

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress
Chúc mừng năm mới

Lên đầu trang